Táto oslava je vypracovaná na každý mesačný spln v roku 2020 tak, aby ste si ju mohli sami uskutočňovať.


Oslava pracuje so stabilizačnou silou kryštálov a vytvára pre účastníka platformu, ktorá má vnútorné spojenie s energiou súcitu, lásky a zmeny.


Vzývania sa vzťahujú na našu potrebu naučiť sa prijímať bezpodmienečnú lásku a urobiť z nej lásku ktorá je súčasťou nášho vzťahu s vnútorným ja.

Toto je platforma pre bezpečnú zmenu!

Táto oslava podporuje:

1) jasnú víziu účastníkov

2) prijatie podpory

3) viera procesu vnútorného ja

4) porozumenie božskosti kryštálov


Dotyk srdca


Veľká vďaka za váš čas a úsilie na stimuláciu každého z nás a našich rodín. Účasť na slávnosti nového mesiaca bolo také nádherné. Teším sa, s nadšením na pokračovanie vo všetkých vašich učeniach, ktoré mi umožnia tak veľmi vibrovať a rásť.

Tiziana

Zdraví vás Matthew a Berdhanya, sprostredkovatelia tejto oslavy


Matthew je od narodenia prirodzeným intuitívny liečiteľ s pevnými rukami a súcitným srdcom. Jeho osobnosť je vyžarovaním pokory, odvahy a osvietenia. Jeho rozsiahle skúsenosti v rôznych liečebných modalitách sú iba dekoráciou jeho tvorivej, hudobnej a vášnivej práce.

Berdhanya je oddaná budovaniu uvedomených komunít. Jej učenie je aktívne v rôznych komunitách v Európe, Latinskej Amerike a Severnej Amerike. Je cennou priateľkou jednotlivcov, ktorí sa úprimne zaujímajú o samokultiváciu a vnútorné majstrovstvo.

Obaja učitelia sú sprostredkovateľmi obradov už vyše 30 rokov.

Select a pricing plan and sign up

We celebrate the cycles of life


In this exiting times of change and purification, we celebrate our inner surrender and love for the wisdom of nature.


We honor the ancient beings of our planet


Each month we honor the most stables beings of our planets, crystals, rocks and mountains.


Community Gatherings


Join in prayer, meditation and ceremony an international community that evolves through their inner revelations.